danielw@kilitchestro.com | bhavinmehta@kilitch.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallery
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Send us a message

 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact

 
 
 
 
 
Ethiopia, Lega Bari Lega Bollo Kebele, Barak Wereda, 2km after Lega Bari town, On the left side of the main road from Addis Ababa to Dessie - Mekale Road.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr Daniel Waktole
+251- 911- 67-08-20
Mr Bhavin Mehta
+251- 924- 91-04-84
 
 
 
 
 
 
 
 
danielw@kilitchestro.com
bhavinmehta@kilitch.com
 
 
 
 
 
 
 
 
12007